Privacy statement & Copyright: SoepelPaard.nl


Alle privacy gevoelige informatie van derden, waar dan ook op deze website vermeld,

is tot stand gekomen na goedkeuring door -of op wens van- die persoon zelf.


Niets van de informatie op deze website en/of onderliggende pagina's mag worden gekopieerd, gedupliceerd, of anderszins,

zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze informatie, zijnde Francisca Tops-d'Ailly zoals vermeld bij Contact.


Soepelpaard.nl (Francisca Tops-d'Ailly) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de informatie op deze website,

in welke zin dan ook, zoals zelfstandig foutief toepassen van die informatie.Soepelpaard.nl - Francisca Tops-d'Ailly - oktober 2009 (laatstelijk gewijzigd januari 2021)